kart Skriv ut E-post

Trykk på kartene nedenfor for å se oversiktskart over Tyrkia eller Marokko med noen av våre destinasjoner inntegnet.


Tyrkia Marokko
tyrkia marokko

 

 
Vi får oppleve
... vi får oppleve alt fra plantefargingen av garn til hvordan teppene lages. Alt i tråd med tusenårgammel tradisjon ...
farging1