Sjur Brækhus

... presist og effektivt, noe som vidner om organisasjons-talent og solide forberedelser.

Sjur Brækhus

Kjære Eckhart,

Først et hjertelig takk for sist! Dobag-turen til Tyrkiet 26. mai til 4.juni var en stor opplevelse for Terjer og meg. Programmet for turen, med en blanding av tyrkisk og klassisk kultur, hadde skapt store forventninger, men holdt fullt
ut hva det lovet. Det ble gjennomført presist og effektivt, noe som vidner om organisasjons-talent og solide forberedelser. Hotel Akarsu var utmerket, og de mange bussturer til de klassiske steder og til landsbyene i fjellet var spennende. Et høydepunkt var utvilsomt besøket i to av disse landsbyene, Siileymankoy og Ørselli, med det - riktignok meget kortvarige - innblikk - det ga i livet i et muslimsk lokalsamfunn. Den vennlige mottagelse vi fikk der, satte vi stor pris på; at sprogbarrieren vanskeliggjorde nærmere kontakt, visste vi jo om. Men her, Eckhart, gjorde du en stor
innsats. I tillegg til dine fortjenester som en effektiv organisator og meget sakkyndig guide formidlet du en forståelse
av og respekt for landsbykvinnenes kultur og spesielle ferdigheter når det gjaldt behandlingen av ullen, fargingen
med plantefarger og teppeknytningen. At kvinnene var stolte av sitt arbeide og hadde fått styrket sin selvstendighet
og selvbevissthet takket være Dobag-prosjktet, syntes klart.

Et siste moment må jeg nevne: At reisen ble så vellykket, må i stor utstrekning tilskrives din evne til å skape kontakt og hygge. Våre reisefeller, ca. 30 i tallet, var ukjente for oss da vi gikk på flyet fra Gardermoen til Izmir. Da reisen var slutt, var vi blitt gode venner i et hyggelig og uformelt samvær!

Med de beste hilsene fra Terjer

Sjur Brækhus

 
Om kvelden opplever

... om kvelden opplever vi solnedgangen høyt over bygdas tak, fra den eventyrlige gamle borgen ...

 

omkvelden1