Avbestillingsvilkår Print Email

Et depositum på kr 3 000,- betales ved påmelding, og restbeløpet har forfall som angitt på reisefakturaen. Ved påmelding senere enn hovedforfall for angj. reise betales hele reisebeløpet innen senest 8 dager.

Ved evt. avbestilling av reisen inntil 60 dager før avreisen refunderes reisens pris
med fratrekk av et administrasjonsgebyr på kr 900,- per person. Ved avbestilling
mellom 60 og 30 dager før avreisen refunderes 50 % av reisens pris. Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avreise, beregnes hele reisens pris.

Deltakerne har anledning til å overdra sin reservasjon til andre, uten ekstra omkostninger. DOBAG -Reiser forbeholder seg imidlertid retten til å akseptere slik overdragelse, etter en individuell vurdering.

Inntil 30 dager før avreise har Dobag-Reiser rett til å innstille reisen når det er for få påmeldte til å gjennomføre turen. Minimumsantall på tematurene er 15 deltakere der annet ikke er oppgitt. Ved en slik avlysning vil du få tilbakebetalt det du har innbetalt.

Deltakeren må selv forvisse seg om at reisen de har meldt seg på er av en slik art at de kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. Du må gi relevant informasjon som har vesentlig betydning for gjennomføringen av turen. DOBAG-reiser kan ikke stå ansvarlig for problemer eller hjemreise som oppstår som følge av spesielle behov eller tilstand som ikke er opplyst på forhånd.

Deltakere som reiser alene betaler enkeltromstillegg, med unntak for spesielle tilbud (se reiseprogram for angj. tur). Har deltakere bestilt plass i delt dobbeltrom, må begge etterbetale enkeltromstillegg dersom en av deltakerne ønsker å bytte til enkeltrom.

Forøvrig gjelder standard vilkår for selskapsreiser, utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening i samarbeid med Forbrukerombudet.

Alle henvendelser vedrørende reisen skal alltid rettes direkte til DOBAG -Reiser, tel. 24 11 88 99 eller e-post

 

 


 

 

 
Troja

Den sagnomsuste antikke byen er verdenskjent fra Homers epos Iliaden. Arkeologiske utgravninger i løpet av de siste 140 år har vist at Troja slett ikke bare var et sted i mytologien, men en stor og mektig by med røtter mer enn 5000 år tilbake i tiden! Trojas strategiske beliggenhet like ved Dardanellene, altå innseilingen til Marmara- og Svartehavet har ført til mange vekslende perioder med rikdom, krig, ødeleggelse og gjenoppbygging, etterhvert som nye sivilisasjoner presset seg frem. Å komme til byen alle har hørt om, er en fantastisk opplevelse for livet!