Stein Haugen-Flermoe

...vil nødig ødelegge overraskelsesmomentet for andre, som senere vil bli med på denne reisen.

Stein Haugen-Flermoe

TUREN TIL TYRKIA

Da min kone Hilde foreslo at vi skulle reise med Dobag til Tyrkia, inspirert av et bilag i Norsk Husflid, var jeg noe betenkt, da husflid og tekstiler ikke har vært blant mine sentrale interesser. Men da programmet antydet også andre opplevelser, ble vi enige om å melde oss på.

Vi forsto snart at dette ikke var noen alminnelig pakketur eller temareise. For å holde meg i tekstil-stilen, - dette var
ikke reisekonfeksjon, men eksklusiv skredderkunst!

Turen ga så mange opplevelser og inntrykk og var så gjennomført godt planlagt at man må få den noe på avstand
for å fordøye det hele. Det har nå medført et sterkt behov for studier post festum. Jeg leser nå antikkens historie,
gresk mytologi og har til og med følt behov for å lese i Bibelen, enbok jeg ikke har lest i siden konfirmasjonen.

Det som gjorde størst inntrykk, var likevel den direkte kontakten vi fikk med menneskene i landsbyene og opplevelsen av den betydning Dobag-prosjektet hadde hatt for de som bor der. Etter vår målestokk av levestandard, har de svært lite, men mon tro om ikke livsstandarden er vel så stor som hos oss. De utstrålte i hvert fall en glede og velvilje som en sjelden møter som turist. I en av landsbyene var vi fem-seks deltagere som satte oss i skyggen under trærne ved den lille kafeen og vi ble straks tilbudt et glass te. Vi fikk imidlertid ikke betale for vi var jo gjester!

Jeg skulle gjerne trukket frem mange av høydepunktene fra turen, men vil nødig ødelegge overraskelsesmomentet
for andre, som senere vil bli med på denne reisen.

Etter lunsjen i skogen, hevdet jeg at du nå hadde et problem, da en alltid må forsøke å få· stigning i programmet.
I ettertid har jeg skjønt at dette er en tur bygget etter en annenoppskrift, det er ikke stigning i programmet, - man
vandrer fra høydepunkt til høydepunkt, som i Jotunheimen!

Takk for en lang serie av interessante, morsomme, berikende og tankevekkende opplevelser! Tyrkia skylder deg
også en stor takk for at du formidlet et annet inntrykk av dette fantastiske landet, enn det vi får presentert i norske medier.

Med vennlig hilsen

Stein Haugen-Flermoe

 
Fotografering

Som en hovedregel er det uproblematisk å fotografere i Tyrkia og Marokko. Man skal allikevel være oppmerksom på at ikke alle liker å bli fotografert. Vis omtanke og spør alltid vedkommende først.