Reiseprogram TYRKIA


Vi beklager, men for øyeblikket har vi ingen temareiser til Tyrkia pga. den aktuelle politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i landet.
Vi får oppleve

... vi får oppleve alt fra plantefargingen av garn til hvordan teppene lages. Alt i tråd med tusenårgammel tradisjon ...